چوب کاری

مشق چهار پاره
................
برای دیدنت، لحظه شماری می ‌کنم 
فکر نمی کنی که، چوب‌کاری می ‌کنم!
لازم اگر باشد به جاده می‌زنم، امشب
امشب اگر نیامدی، هر کاری می کنم

/ 0 نظر / 4 بازدید