از چشم خودم افتادم

وطنم را دوست داشتم
که دوستم نمی‌دارد
و مرا به هجرتی دور ناگزیر ساخت
دوستانم را
که دیگر دوستم نمی‌دارند
چون، هم‌چون آنان نمی‌اندیشم
خودم را نیر دوست می‌داشتم
که دیگر از چشم خودم هم افتاده‌ام

/ 0 نظر / 14 بازدید