# غزل

مثنوی

چگونه مثنوی گویم،با حضور آن دو چشمچگونه قافیه سازم، چگونه ردیف،وقتی،غزل لب‌هاتدفتر زندگی‌ام را ورق زد،در بزنگاهی شیرین.چگونه بمانمدر این همه حضورچگونه؟
/ 1 نظر / 13 بازدید