به جای بازی‌های کودکانه
در مراسم تشیع جنازه شرکت کردیم 
و به جای عشق
جنگیدیم
و به جای گل
گلوله هدیه کردیم
...
و حالا
برای ذره‌ای عشق گدایی می‌کنیم

/ 0 نظر / 5 بازدید