تیر و تبر

=-=-=- *تیر و تبر* =-=-=-=
دست‌هایم را،
حتی اگر،
با *تبر* بزنی
و نتوانم شاخ گلی به دست گیرم
حنجره ام، 
آواز عشق را 
عاشقانه فریاد خواهد کرد
حتی اگر حنجره ام را با *تیر* نشانه بگیری
...

به یاد دیکتور خارا

/ 1 نظر / 13 بازدید