چهارپاره

مشق چهارپاره
..............
با زعفران لب‌هات من شادِ شادِ شادم
با خنده‌های نابت چون قاصدک به بادم
یادم تو را فراموش، گفتی و ترک کردی
گفتی و من به فریاد، گفتمِ یاد... یادم...
/ 0 نظر / 10 بازدید