فرزند دی

فرزندان دی
در سردی زمستان به دنیا آمدند
سرد زیستند و 
و در سرمای بی پایان زمستان 
سوختند!
دلم به حال خودم می‌سوزد
و اشک‌هایم قندیل می‌بندد
دلم به حال خودم در این سرمای نامرد می‌سوزد

/ 0 نظر / 11 بازدید