حکایت همچنان باقی است

=-=-=-مشق رباعی=-=-=-
=-=-حکایت همچنان باقی است=-=-
.....
نه می مانده، نه میخانه، نه ساقی
به دل از غُصه مانده نقشِ داغی
عجیب است بعد از این ایام تلخی
حکایت هم چنان مانده است باقی

/ 0 نظر / 13 بازدید