عادت کلاغ ها

مترسک گفت 
اگر پای رفتنم بود
کلاغ ها،

مغزم را با منقارهایشان متلاشی نمی‌کردند
و آفتاب لباس‌هایم را مندرس نمی کرد
حالا هیچ کس از من حساب نمی برد
من هم جزئی از عادت کلاغ ها شده ام!

/ 1 نظر / 13 بازدید
b.b.d

من هم جزئی از عادت کلاغ ها شده ام!