آغوش

=-=-=-=-مشق چارپاره=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
هوا سرد است دلم آغوش می‌خواهد
برای حرف هایم، گوش می خواهد
دو دست گرم و یک جام پر از احساس
برای لحظه های نوش می خواهد

/ 0 نظر / 5 بازدید