حکایت همچنان باقی است

=-=-=-مشق رباعی=-=-=-
=-=-حکایت همچنان باقی است=-=-
.....
نه می مانده، نه میخانه، نه ساقی
به دل از غُصه مانده نقشِ داغی
عجیب است بعد از این ایام تلخی
حکایت هم چنان مانده است باقی

/ 1 نظر / 12 بازدید
b.b.d

مثل شعرهای خودت نبود ولی قشنگ بود