برگ پاییزی

مثل برگی پاییزی
می افتم 
به این امید 
که زیر پاهایت،
دلم فرصتی کند 
تا بلندترین فریادهایش را بکشد
و شاید فرصتی کنی 
و بشنوی!

/ 1 نظر / 13 بازدید
b.b.d

واي اينو خيلي دوست داشتم ، خيلي قشنگ بود