خاکشی


نگاهت
خردم کرد
خاکشی شدم
نسیمی مرا به هوا پراکند
بر بال قاصدکی رقص کنان
چرخیدم، چرخیدم و دوباره به تو رسیدم
و میان مشتت 
خبرِ تنهایی خود را درِ گوشت پچ پچ کردم
نگاهت
خردم کرد
خاکشی شدم

/ 0 نظر / 12 بازدید