سرزمین‌های دور

آن سویِ دریاها،

شهرهایی است 
کشورهایی است
مردمانی در آنها زندگی می‌کنند
که می‌دانند تمدن چیست
مترو چیست
می‌دانند زن چیست
شکلات چیست
آزادی چیست
می دانند کتاب چیست
نماز چیست
دوچرخه چیست

در آن سرزمین‌های دور
کودکان بازی می‌کنند
و کسی را به جرم عشق
به جرم بوسه، 
محبت
و لبخند پای چوبه‌های دار نمی‌برند
آنجا رودهایی دارد
درختانی دارد
و سنگفرش خیابان‌هایش فرقی با خیابان های ما ندارد
آن جا،
فقط آدم‌هایش با آدم‌های ما فرق دارند!

/ 0 نظر / 18 بازدید