به ابرا می گم شما نبارین

به ابرا می‌گم شما نبارین 
من باریدم
سیل راه افتاد
برید کنار خورشید دربیاد
سیلاب‌ها بخار بشن برن هوا
ابرا می‌گن
نه می باریم
نه کنار می‌ریم 
نمی‌باریم به خاطر تو که باریدی
کنار هم نمی‌ریم به خاطر خودمون
چون اگه خورشید اون همه اشکو تبخیر کنه
اون همه سیل بیان بالا 
دل ما ظرفیت بارداریشو ندارو
مام دوباره بغضمون می شکنه سیل را میفته
همه چیزو با خودش می‌بره
...
به ابرا می گم شما نبارین 

/ 0 نظر / 25 بازدید